JEG ER EN ERFAREN PSYKOLOG, COACH OG BLOGGER

Jeg hjelper deg som gjerne vil forstå deg selv og dine nærmeste bedre, med å sortere ut nyttig psykologisk kunnskap og gi deg bedre verktøy til å nærme deg det livet du ønsker deg.


FAGRESSURSER PÅ NORSK

Tankevirus: Hanne H. Brorson
Uperfekt: Brene Brown

Les mer


FOR DEG SOM LESER ENGELSK

Brene Brown
David R. Hamilton

Les mer


GULLGRUVEN TED.COM

Gratis foredrag på video, max 20 minutter.
Disse har «gone viral»!

Les mer


SENTRALE BEGREPER

Tankevirus
Brene Browns univers

Les mer

OM NETTSIDEN

Denne nettsiden og innholdet på den er ment som innspill, veiledning og formidling av kunnskap, rettet mot alminnelig friske personer som ønsker å utvikle seg litt videre. Forslag til trening på enkelte områder er ment for selvutvikling. Innhold og treningsforslag er IKKE å anse som terapi eller psykologisk behandling, eller som erstatning for dette.