Ressurser på norsk

Hanne H. Brorson: Tankevirus

Gyldendal Akademisk 2012

Psykolog Hanne H. Brorson har skrevet en super liten bok som heter Tankevirus. Hun har gjort en oversettelsesjobb – fra innviklede psykologiske begreper til et enkelt språk som det er mye lettere for deg og meg å bruke i hverdagen. Fantastiske verktøy til å motvirke det negative selvsnakket som ofte raser rundt i våre hoder.

Brene Brown: Uperfekt – våg å vise hvem du er

Cappelen Damm 2014

Boken bygger på 12 års forskningsarbeid på fenomener som skam, sårbarhet og motstandskraft. Det er ved å våge å være oss selv, våge å vise også sårbarhet og skavanker at vi vinner livsglede og bedre relasjoner til våre nærmeste. Unik miks av forskningsdata og personlige historier som treffer.

Kathrine Aspaas: Raushetens tid.

Aschehoug 2012.

Denne boken er en perle! Kathrine skriver til dels en dypt personlig historie, men samtidig gir hun oss et meget nyttig og velskrevet tversnitt av nyere forskning som viser at mennesket nok ikke er et vesen som mest er styrt av økonomisk egennytte. Og hun gir oss mange data om kraften i å orke å være sårbar.