Tjenester

Coaching

Som coach hjelper jeg deg med å kartlegge nåsituasjonen og finne frem til gode målbilder for hvordan du vil ha det i en ønsket fremtid. Jeg støtter deg i å prioritere og sette gode mål for deg selv. Jeg lærer deg nyttige verktøy for å støtte deg selv i å komme dit du vil. Du kan også trene på å gi tilbakemeldinger og bli tydelig på hva du trenger, i en trygg setting. Ta kontakt for tilbud.

Mentoring

Som din mentor er jeg en diskusjonspartner for deg og støtter deg i å finne løsninger på aktuelle problemer. Jeg kan lære deg metoder for problemløsning og forhandlinger. Jeg kan dele min erfaring og kunnskap med deg og hjelpe deg til å se deg selv utenfra – til å forstå mer av hvordan du virker på dine omgivelser. Sammen kan vi klargjøre hva som driver og motiverer deg og se spennende veier videre for deg i din utvikling og karriere. Ta kontakt for tilbud.

Foredrag og kurs

Jeg holder gjerne foredrag for din virksomhet om temaer som er sentrale i bloggen, eller som er nevnt i Mer om meg.
Temaer kan utvides til internt kurs for dine medarbeidere. Det gir mulighet for å lære modeller og verktøy, og så trene på å bruke disse og dermed utvikle egne ferdigheter. Ta kontakt for tilbud.